Kulturbyggnader i Sverige

Allt som är gammalt skall inte ersättas med nytt. När det kommer till samhällsbyggnad och samhällsplanering är det viktigt att vi bevarar byggnader och miljöer av värde och historia. För att leva upp till detta använder man sig i Sverige av K-märkning, kulturmärkning. K-märkning är ett samlingsbegrepp för många olika typer av lagskydd, avsedda att skydda bebyggelse och miljöer av kulturhistoriskt intresse. När till exempel ett hus K-märks så får den inte rivas eller förändras så att det kulturhistoriska värdet minskar.

Stockholm har många fantastiska kulturbyggnader som är underbara att besöka. De allra flesta som bor eller besöker Stockholm har någon gång besökt Gamla Stan, som är full av intressanta hus, byggnader och sevärdheter. I Gamla stan finns det hela 15 palats att titta på, bland annat Wrangelska palatset som började byggas 1629 och Riddarhuset som stod färdigt 1674. Dessa palats är riktiga kulturbyggnader som har stor betydelse för Stockholm med över tusentals besökare per år. Lund och Halmstad är två andra städer i Sverige med bra många kulturbyggnader som är oerhört viktiga att bevara. Det finns en rad framstående arkitekter som har varit verksamma i städerna under efterkrigstiden. Verk av Anshelm, Edman och Nyberg håller oerhört hög kvalité.

Kulturbyggnader kan vara till exempel gamla kyrkor

Kulturbyggnader och kyrkor

Kyrkor är oerhört vackra byggnader och det ligger oerhört mycket svett och tårar bakom dessa. Kyrkor betyder även väldigt mycket för människor oavsett om man är religiös eller inte. Många av de äldre kyrkorna är idag kulturbyggnader och får inte rivas, utan kommuner och landsting gör sitt yttersta för att bevara dem. I samband med att Stockholms kollektivtrafik behöver utvidgas och förbättras har byggnationsarbeten lett till att man har behövt skydda en del kulturbyggnader däribland Gustaf Vasa Kyrka. Åtgärder och program har tagits fram för hur man skall kunna skydda denna fantastiskt vackra byggnad och man har lyckats. En av de största utmaningar är att hålla taket rent, då behövs det professionella företag som rengör utan att förstöra dessa fina fastigheter. Det går åt mycket pengar och tid åt att bevara kulturbyggnader men deras historia och existens går inte att värdera i pengar.