Gamla lokaler får nytt liv

Vi människor älskar förnyelse. Vi tycker om variation och njuter av att bo bra, samtidigt som vi vill vara trygga och säkra på det vi har. I Sverige är vi oerhört duktiga på att förändra hemmen själva. Vi räds inte för att ta oss an små byggprojekt, och många gånger lyckas vi väldigt väl, i andra fall lär vi oss till nästa gång. Detsamma gäller de kommuner och städer vi bor i. De samhällen vi bor och vistas i ändras konstant, nya byggnader växer fram, andra rivs och många lokaler och byggnader ändrar utseende och får nya ägare och syften. Detta märks klart och tydligt när vi besöker områden som vi inte har besökt på länge. En lokal som tidigare var ett fik kan några månader eller år senare vara butik eller restaurang. Att lokaler görs om och förändras är oerhört bra och effektivt. När en lokal står tom länge då bör man reagera och vilja förändra.

Lokaler förändras och utvecklas ständigt

Lokaler anpassas till behov

När gamla lokaler skall byggas om och förändras utgår man ifrån det behov som existerar. Många gånger byter lokalerna ägare men verksamheten fortsätter. Butiker förblir butiker och restauranger förblir restauranger. Det är dock lite annorlunda när det kommer till kontorslokaler. I samband med att vi människor har blivit mer miljömedvetna vill vi arbeta i lokaler som är miljövänliga och energisnåla. Byggnader som är billiga i drift. Detta har lett till att många företag väljer att lämna sina äldre lokaler för att flytta in i fräschare och miljövänligare lokaler. Men livet tar inte slut här för dessa tomma lokaler, många gånger blir de renoverade och ibland byggs de till och med om till nya bostadsrätter. Att flytta är spännande och roligt, det betyder nya löften och nya utmaningar. Att bo rätt och tryggt är oerhört viktigt för att vi ska kunna fungera och prestera.